De volgende criteria en spelregels zijn vastgesteld door de jury.

Deadline inzenden: 8 september 2021 (was: 1 september)
 

Snel naar: 

Schoonmaker van het Jaar
Leidinggevende van het Jaar
Team van het Jaar
Glazenwasser van het Jaar

 

Schoonmaker van het Jaar 2021

 

De schoonmakers worden beoordeeld op:

 • Inzet
 • Betrokkenheid
 • Motivatie
 • Opleiding(en) 
 • Ervaring
 • Kennis(overdracht)
 • Vaardigheden
 • 100%  Actief op de werkvloer
 • Relatie en communicatie met opdrachtgever
 • Leidinggevende en eigen team
 • Plannen en organiseren
 • Het 'kunnen lezen' van het werkprogramma en gastvrijheid 
 • In welke mate is de schoonmaker in staat problemen binnen de taak zelf op te lossen?
 • Gebruikt de schoonmaker internetapplicaties tijdens haar werk, zoals handterminal, Iphone, Ipad om opdrachten te ontvangen en/of om het uitgevoerde schoonmaakwerk te verantwoorden.

Spelregels:

 • Per organisatie (per land) mogen er maximaal 3 schoonmakers genomineerd worden.
 • Uw inschrijving moet voor 1 september 2021 zijn ingeleverd.
 • De Schoonmaker van het Jaar verkiezing staat open voor alle schoonmakers op de werkvloer. Leidinggevenden vallen buiten de verkiezing.

 

Leidinggevende van het Jaar 2021

 

De leidinggevenden worden beoordeeld op:

• Betrokkenheid
• Opleiding(en)
• Relatie, omgang en communicatie met opdrachtgever, eigen leidinggevende, gebruikers van object en team
• Stuurt team aan
• Kennis(overdracht)
• Kunnen variëren tussen instructie geven en coachend begeleiding bieden
• Omgang met klachten, ziekteverzuim en conflicten
• Ethisch en integer handelen (naar o.a. de code)
• Bewaken voortgang en kwaliteit
• Verantwoordelijk voor schoonmaak op een locatie

Spelregels:

 • Per organisatie mogen er maximaal 3 leidinggevenden worden genomineerd
 • De genomineerde dient werkzaam te zijn in Nederland
 • Eerdere winnaars van de Golden Service Awards zijn uitgesloten van deelname
 • Per vraag geldt een maximum input van 1200 karakters
 • Na het invullen van onderstaand formulier ontvangt de indiener een bevestigingsbericht per email
 • Eventuele aanvullingen/wijzigingen kunnen gedaan worden tot de sluitingsdatum van de verkiezingen (volg hiervoor de instructies in het bevestigingsbericht)

 

Schoonmaakteam van het jaar 2021

 

De teams worden beoordeeld op:

•    Minimaal 3 schoonmaakmedewerkers
•    Samen aan het werk bij object/schoonmaakbedrijf/opdrachtgever
•    Samenwerking
•    Resultaten van het team
•    Gerealiseerde verbeteringen in de afgelopen 2 jaar
•    Relevante vaardigheden van het schoonmaakteam
•    Kennis(overdracht) tussen teamleden
•    Schoonmaak opleiding(en) die de teamleden hebben gevolgd
•    Inzet van het team
•    Betrokkenheid van het team
•    Communicatie tussen teamleden
•    Communicatie met opdrachtgever en schoonmaakorganisatie

Een in te schrijven team bestaat uit minimaal 3 schoonmaakmedewerkers. Per organisatie mogen er 3 schoonmaakteams worden ingeschreven.

Spelregels:

 • Per organisatie mogen er maximaal 3 schoonmaakmedewerkers worden genomineerd.
 • Het genomineerde team dient werkzaam te zijn in Nederland.
 • Eerdere winnaars van de Golden Service Awards zijn uitgesloten van deelname
 • Na het invullen van onderstaand formulier ontvangt de indiener een bevestigingsbericht per email.
 • Eventuele aanvullingen/wijzigingen kunnen gedaan worden tot de sluitingsdatum van de verkiezingen (volg hiervoor de instructies in het bevestigingsbericht.

 

Glazenwasser van het Jaar 2021

 

De volgende criteria zijn vastgesteld door de jury:

 • Opleiding(en) en het toepassen van de opgedane kennis
 • Inzicht in doel glazenwassen (hygiëne, aanzicht van pand, verlengen levensduur, doorlaten van daglicht, behoud van materialen, garantietermijn) 
 • Relatie, omgang en communicatie met collega’ s en eventueel leidinggevende/werken in teamverband, zowel horizontaal als verticaal binnen de eigen organisatie
 • Kennis en toepassing van Arbeidsmiddelen volgens arbeidshygiënische strategie en/of werkkeuzemodel RAS 
 • Kennis en juiste toepassingen van methodes voor glasbewasssing en gevelinstallaties (van gevelinstallatie, permanente hangladder, mastinstallatie, hoogwerker, staande Ladder, safe-sit, rope-climber, wassteelmethode, tot aan rolsteiger, lopend werk en glasbewassing binnenzijde)
 • Methodes om veilig te werken op hoogte in combinatie met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ergonomie: het bewust inrichten van de werkplek in combinatie met het toepassen juiste werkhouding. 
 • Ambitie om iedere dag een nog betere glazenwasser te worden/straalt uit dat het vak glazenwassen een serieus, maar vooral ook een leuk beroep is
 • Controle eindresultaat

Deze criteria zijn vertaald naar vragen in het formulier. De antwoorden gebruiken we vervolgens om een zorgvuldige beoordeling te doen.

Spelregels:

 • Per organisatie mogen er maximaal 3 glazenwassers worden genomineerd.
 • De genomineerde dient werkzaam te zijn in Nederland.
 • Inschrijving is uiteraard ook open voor ZZP'ers
 • Na het invullen van onderstaand formulier ontvangt de indiener een bevestigingsbericht per email.
 • Eventuele aanvullingen/wijzigingen kunnen gedaan worden tot de sluitingsdatum van de verkiezingen (volg hiervoor de instructies in het bevestigingsbericht.