De inschrijvingen voor Glazenwasser van het Jaar 2020 is gesloten!

Via onderstaand formulier kun je de inschrijving doen. 

De volgende criteria zijn vastgesteld door de jury:

 • Opleiding(en) en het toepassen van de opgedane kennis
 • Inzicht in doel glazenwassen (hygiëne, aanzicht van pand, verlengen levensduur, doorlaten van daglicht, behoud van materialen, garantietermijn) 
 • Relatie, omgang en communicatie met collega’ s en eventueel leidinggevende/werken in teamverband, zowel horizontaal als verticaal binnen de eigen organisatie
 • Kennis en toepassing van Arbeidsmiddelen volgens arbeidshygiënische strategie en/of werkkeuzemodel RAS 
 • Kennis en juiste toepassingen van methodes voor glasbewasssing en gevelinstallaties (van gevelinstallatie, permanente hangladder, mastinstallatie, hoogwerker, staande Ladder, safe-sit, rope-climber, wassteelmethode, tot aan rolsteiger, lopend werk en glasbewassing binnenzijde)
 • Methodes om veilig te werken op hoogte in combinatie met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ergonomie: het bewust inrichten van de werkplek in combinatie met het toepassen juiste werkhouding. 
 • Ambitie om iedere dag een nog betere glazenwasser te worden/straalt uit dat het vak glazenwassen een serieus, maar vooral ook een leuk beroep is
 • Controle eindresultaat

Deze criteria zijn vertaald naar vragen in het formulier. De antwoorden gebruiken we vervolgens om een zorgvuldige beoordeling te doen.

Spelregels:

 • Per organisatie mogen er maximaal 3 glazenwassers worden genomineerd.
 • De genomineerde dient werkzaam te zijn in Nederland.
 • Inschrijving is uiteraard ook open voor ZZP'ers
 • Na het invullen van onderstaand formulier ontvangt de indiener een bevestigingsbericht per email.
 • Eventuele aanvullingen/wijzigingen kunnen gedaan worden tot de sluitingsdatum van de verkiezingen (volg hiervoor de instructies in het bevestigingsbericht.

   

Gegevens indiener

Gegevens genomineerde

Disclaimer

De ingevulde gegevens van de opgegeven schoonmaker worden alleen gebruikt om de Schoonmaker van het Jaar 2020 te bepalen. Verder wordt er vanuit de Golden Service Awards organisatie gecommuniceerd met de inzender. De gegevens worden alleen gebruikt voor de verkiezing en er vindt verder geen verwerking plaats.