De inschrijvingen voor Leidinggevende van het Jaar 2020 is geopend!
 

De volgende criteria zijn vastgesteld door de jury:

 • Betrokkenheid
 • Opleiding(en)
 • Relatie, omgang en communicatie met opdrachtgever, eigen leidinggevende, gebruikers van object en team
 • Stuurt team aan
 • Kennis(overdracht)
 • Kunnen variëren tussen instructie geven en coachend begeleiding bieden
 • Omgang met klachten, ziekteverzuim en conflicten
 • Ethisch en integer handelen (naar o.a. de code)
 • Bewaken voortgang en kwaliteit
 • Verantwoordelijk voor schoonmaak op een locatie

Deze criteria zijn vertaald naar vragen in het formulier. De antwoorden gebruiken we vervolgens om een zorgvuldige beoordeling te doen.

Spelregels:

 • Per organisatie mogen er maximaal 3 leidinggevenden worden genomineerd
 • De genomineerde dient werkzaam te zijn in Nederland
 • Eerdere winnaars van de Golden Service Awards zijn uitgesloten van deelname
 • Per vraag geldt een maximum input van 1200 karakters
 • Na het invullen van onderstaand formulier ontvangt de indiener een bevestigingsbericht per email
 • Eventuele aanvullingen/wijzigingen kunnen gedaan worden tot de sluitingsdatum van de verkiezingen (volg hiervoor de instructies in het bevestigingsbericht

   

Gegevens indiener

Gegevens genomineerde

Disclaimer

De ingevulde gegevens van de opgegeven leidinggevende worden alleen gebruikt om de Leidinggevende van het Jaar 2020 te bepalen. Verder wordt er vanuit de Golden Service Awards organisatie gecommuniceerd met de inzender. De gegevens worden alleen gebruikt voor de verkiezing en er vindt verder geen verwerking plaats.